GENEL TANITIM

Toksikolojinin günümüzdeki işlevi, “Ksenobiyotikler ile biyolojik sistem arasındaki etkileşmeleri, zararlı sonuçları yönünden inceleyen bilim dalıdır” veya “Kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilim dalıdır” şeklindeki tanımlar ile anlatılabilir. Ancak toksikolojinin tanımlayıcı toksikoloji, klinik toksikoloji, çevre toksikolojisi, endüstri toksikolojisi, adli toksikoloji, analitik toksikoloji ve ekotoksikoloji gibi  alt dalları düşünüldüğünde her dalın işlevine göre ayrı ayrı tanımlar getirilmesi gerekir. Her kimyasalın doza bağımlı olarak toksik etki gösterebilmesi gerçeği, toksikolojinin uğraş konusunu ilaç, kozmetik, pestisit, gıda katkısı, ev temizlik malzemesi ve endüstriyel kimyasallar olarak çok geniş bir alana yaymaktadır.

20. yüzyılda kimya endüstrisinde hızlı gelişme ile birlikte büyük bölümü sentetik olmak üzere 100.000’e yakın kimyasal madde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bir yandan kimyasalların yarattığı tehlikeler, diğer taraftan modern yaşamın sürdürülmesinde bunların artan miktarlarda kullanılma gerekliliği kimyasalların üretim öncesi ve sonrası zararsızlık limitlerini belirleyen bir bilim dalı olarak toksikolojinin önemini arttırmıştır.  Kimyasal maddelerin kaynakları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, canlı organizmada uğradığı değişim ve hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde toksisite mekanizmaları, toksik dozları, zararsızlık limitlerinin belirlenmesi, zehirlenmeler ve tedavileri, çevre ve biyolojik ortamlardan izolasyonu, nitel ve nicel analizleri, kimyasalların güvenceli kullanımı için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılması toksikolojinin uğraş alanı içine girmektedir.

Belirtilen bu bilgiler ışığında Anabilim Dalımızda moleküler toksikoloji, immunotoksikoloji, metal toksikolojisi, analitik toksikoloji, genetik toksikoloji, ekotoksikoloji, genetik polimorfizm dallarında çeşitli araştırma projeleri yürütülmekte olup Anabilim Dalımız gerekli laboratuar şartlarına ve donanımına sahiptir.

Anabilim Dalının Tarihçesi

Farmasötik Toksikoloji, kürsü olarak 12.05.1965 tarihinde kurulmuş ve 02.06.1965 tarihinde alınan karar ile de kürsü profesörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güley getirilmiştir. Toksikoloji dersleri, Ocak 1972 tarihine kadar Prof. Dr. Mustafa Güley tarafından, aynı tarihten Prof. Dr. Mustafa Güley’in vefatına (Temmuz 1978) kadar da Doç. Dr. Nevin Vural ile birlikte verilmiştir.

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa GÜLEY (1965-1978)

Prof. Dr. Nevin VURAL (1978-2000)

Prof. Dr. Asuman KARAKAYA (2000-2003)

Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN (2003-2009)

Prof. Dr. Benay CAN EKE (2009-    )

Anabilim Dalında Halen Görev Yapmakta Olan Akademik Personel

Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN (1977-    )

Prof. Dr. Benay CAN EKE (1983-    )

Prof. Dr. Yalçın DUYDU (1986-    )

Prof. Dr. Sinan SÜZEN (1985-    )

Prof. Dr. Tülay ÇOBAN (1987-    )

Prof. Dr. Ahmet Oğuz ADA (1998-    )

Doç. Dr. İlker ATEŞ (1998-    )

Doç. Dr. Aylin ÜSTÜNDAĞ (2002-    )

Doç. Dr. Özge ÜLKER (2002-    )

Uzm. Ecz. Sezen YILMAZ (2014-   )

Uzm. Ecz. Başak Özlem PERK (2014-   )  (ÖYP- Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Ecz. Merve DEMİRBÜGEN (2014-   )

 

Anabilim Dalında Emekli olan ve Ayrılan Akademik Personel

Prof. Dr. Mustafa GÜLEY (1968-1978)

Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA (1971-1984)

Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU (1970-1985)

Prof. Dr. Nevin VURAL (1970-2000)

Doç. Dr. Berran YÜCESOY (1991-2004)

Dr. Ecz. Üstün ERGENE (1966-1971)

Dr. Nuray TUMTÜRK (1988-1998)

Dr. Ecz. İ. İpek BOŞGELMEZ (2001-2009)

Uzm. Kim. Elçin Deniz ÖZDAMAR (2003-2013)

Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK (1977-2015)

Uzm. Ecz. Can Özgür YALÇIN (2012-2016) (ÖYP- Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Asuman KARAKAYA (1976-2016)

Anabilim Dalında Hizmet vermiş Akademik Personelden Vefat Edenler

Prof. Dr. Mustafa GÜLEY (1978)